Társaság panaszeljárási rendje

Ez a panaszeljárás a 89/2012 sz. Ptk. 2079 §-a értelmében volt kidolgozva, és a  PENTASHOT EU s.r.o. társaság kínálatát alkotó termékekre vonatkozik, amely a PENTASHOT EU s.r.o. társaságnál került megvásárlásra, és amelyet az ügyfél kellően reklamált.

A PENTASHOT EU s.r.o. társaságnál (a továbbiakban értékesítő) vásárolt minden egyes termékhez számla és szállító levél, vagy készpénzzel vásárlás esetén nyugta kerül kiállításra, amelyben specifikálva van a termék, és amely egyúttal szabatossági levél is. A termék átvételével a vásárló megerősíti az értékesítő szavatossági feltételeit. Amennyiben az árut nem személyesen veszi át, itt az áruátvétel pillanatának az tekintendő, amikor az árut a vásárló vagy a vásárló megbízottja veszi át a szállítmányozótól (a szállítólevélen aláírással igazolva).

Az értékesítő felelősséget vállal azon hibákért, amelyek a szavatossági időn belül jelentkeznek a törvény értelmében. A saját termékekre az értékesítő 24 havi szavatosságot biztosít az áru vevő általi átvevésétől számítva. A más gyártók termékeire (kereskedelmi áru) az adott gyártók értékesítési és szállítási feltételeinek megfelelően vonatkozik a szavatosság.

 

II.

 

A vásárló köteles az árut annak átvétele pillanatában, illetve amennyiben az áru fuvarozó által van szállítva, a rendeltetési helyre való kiszállítást követően megvizsgálni. Amennyiben a vevő a rendeltetési helyre történő kiszállítást követően termék hibát észlel, köteles a hibákat azok észlelését követően késedelem nélkül reklamálni.

Amennyiben a vevő a termék hibát a termék használata előtt észlelte, a vásárló a terméket írásban reklamálja közvetlenül az értékesítőnél. A vásárló a reklamáció során átnyújtja a termék vásárlását igazoló érvényes okmányt a többi reklamáció intézéshez szükséges dokumentummal vagy információval (szállító levél, számla, nyugta, protokoll a károkról, stb.). Az értékesítő köteles reklamációs protokollt rögzíteni. A reklamációt az értékesítő haladék nélkül intézi, és vitás reklamáció esetén a reklamáció benyújtásától legkésőbb 30 naptári napon belül az értékesítőnél, amennyiben a felek nem állapodnak meg másként.

Amennyiben a vásárló olyan termék hibát reklamál, amely vagy közvetlenül a termék használata során vagy közvetlenül ezt követően nyilvánult meg, a vásárló a terméket minden esetben írásban reklamálja. Amennyiben a vásárló a termék hibát a termék használata során észleli, köteles erről az értékesítőt azonnal tájékoztatni. A reklamáció nem feltétlenül elismerhető teljes egészében, amennyiben a termék a meghibásodás ellenére is használva volt. A reklamáció során a fenti pontban felsorolt dokumentumokon kívül át kell adni és ismertetni kell értékesítővel a további anyagokat és információkat, amelyeket az értékesítő megkövetel a reklamáció ügyintézése során, pl. a reklamált termék mintája, részletes információk a termék használatát, raktározását illetően, fényképes dokumentációt stb. Az értékesítő köteles mindezeket reklamációs protokollba foglalni, amely többek között az alábbiakat tartalmazza: termék specifikáció, hiba specifikáció, a termék vásárlásának módja és helye, a vásárló azonosítása.

A reklamált terméket a vásárló köteles megfizetni a megegyezett időponton belül függetlenül attól, hogy a reklamáció rendezve volt-e.

Amennyiben a termék cserélve vagy javítva volt, kivéve ha a reklamáció azonnal rendezve volt, a vevő köteles az értékesítőtől a cserélt vagy javított terméket az átvevését irányzó felhívás kézbesítésétől számítva legkésőbb 5 naptári napon belül átvenni, kivéve ha az értékesítő és vásárló másképpen egyeztek meg. Amennyiben a vevő az adott határidőnek nem tesz eleget, az értékesítő az adott terméket a vásárlót terhelő költségen raktározza.

 

III.

 

Az értékesítő és vásárló megegyeztek, hogy a reklamáció akkor tekinthető jogosnak, amennyiben az alább ismertetett feltételek teljesülnek:

  • A vásárló köteles átnyújtani a termék vásárlását igazoló okmányt
  • Mindig meg kell határozni a konkrét hibát
  • A terméket a megfelelő dokumentációval, műszaki szabványokkal és biztonsági előírásokkal összhangban kel használni
  • A terméket tilos olyan körülmények között használni, amelyek jellegüknél fogva a termék használatát kizárják
  • A hibásodást nem természeti csapás, időjárási viszonyok befolyása vagy erőszakos behatás okozta.

Amennyiben az itt rögzített feltételeknek nem tesz eleget és a reklamációs folyamatot nem tartsa be, ezen panaszeljárási rend értelmében a reklamációt elutasítjuk. Az ilyen esetben az értékesítő jogosult a vevőtől követelni az összes reklamációval kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

 

IV.

 

Ez a panaszeljárási rend 2017.1.1-en lép hatályba, és ezzel minden reklamációval és szavatossággal kapcsolatos ezt megelőző rendelkezés és szokás érvényét veszíti.

A PENTASHOT EU s.r.o. társaság fenntartja ezen panaszeljárási rend módosításának jogát.