Garanciális feltételek

A garanciális javítás kizárólag azokra a hibákra vonatkozik, amelyek bizonyíthatóan a garanciális időszak alatt keletkeztek, ezek anyaghibával vagy gyártási hibával bizonyíthatóak. Az így keletkezett hibákat kizárólag a gyártó vagy megbízott szakszerviz javíthatja. A vevő a garanciát a gyártónál vagy a meghatalmazott forgalmazónál érvényesítheti.

A garanciális időtartam az áru megvásárlásának napjával, illetve a vásárlónak való átadás napjával lép érvénybe és 24 hónapig marad érvényben.

A garanciális javítás főleg ezekben az esetekben van kizárva:

  • A termék a kereskedőhöz/gyártóhoz nem volt a vásárlást igazoló okmánnyal visszajuttatva.
  • Elhasználódás vagy termék sérülés (beleértve a nem szakszerű telepítés, helytelen üzembe helyezés, a használati útmutató figyelmen kívül hagyása, stb. miatt fellépő hibákat).
  • A termék szennyeződés általi, véletlenszerű vagy természeti katasztrófa következményében, természeti vagy külső jelenségek miatt mint pl. vihar, tűz, víz vagy túl meleg vagy hideg, folyadék behatolása, stb. miatt keletkezett sérülése.
  • A termék mechanikus sérülése (pl. zuhanás, eltörés, stb. ) vagy szállítás közben keletkezett sérülése.
  • A termék károsítása, jogosulatlan szerkezeti módosítások, szakszerűtlen módosítás vagy más, illetéktelen személy vagy szerviz által elkövetett beavatkozás.

 

Az eladó és az illetékes szerviz egyaránt jogosultak a vásárlótól követelni az összes olyan költség megtérítését, amely az illetéktelen, érvénytelen, késedelmes vagy indokolatlan garanciális jog érvényesítés miatt keletkezett, beleértve a termék szállítási költségeit stb